Salamat

Mga nangungunang donador


2021
AKAbolony
Ahmadsabora
Recon
Posersk8er
blazyngtrails
Flex
Hepsi^
unhibition
Swirling Vortex of Entropy
Fleetari
 
2020
AKAbolony
Posersk8er
FleX
3CG
Blazyngtrails
 
2019
Rafale
Recon
Swirling Vortex of Entropy
Loku
FleX
 
2018
FleX
Holeder
ShadowKeeper
Ben Farrell
MuKu

2017
Holeder
xxxCMDRxxx
IIYAMA
 
 

Kung nais mong maging hindi nagpapakilala o tinanggal mula sa mga listahang ito, pakisabi sa akin. Huling na-update na 13-09-2021.

Nililikha ng tagahanga

Mag-ambag sa Legionnaire16-04-2020

Nilikha ni Master Edits

Legionnaire Generals Logo29-01-2020

Nilikha ni Instant-Shock

Mag-ambag sa Legionnaire04-12-2019

Nilikha ni Pasha

Legionnaire Generals Intro Animation16-09-2019

Nilikha ni Zefurion

Legionnaire Generals Intro Sound12-03-2019

Nilikha ni Merhcha

Nais mo bang isumite ang ilang nilalaman na nilikha ng tagahanga? I-email ako sa [email protected].

Paano tumulong

Walang pagsasalin sa Filipino na magagamit.