Salamat

Mga nangungunang donador


2024
ADGeneral
xxxCMDRxxx
Damse_DK
Ahmad Sabora
Ahmad Alwadi
B.Legacy
A91_Knightblade
CCCP
AKAbolony
ShogunHK
 
2023
blazyngtrails
AJ Simon
Carl-Guardian
unhibition
FriendlySociopath
 
2022
blazyngtrails
TR2019
AJ Simon
Akumu
Bahamut_Zero_77
 
2021
AKAbolony
Ahmadsabora
Recon
Posersk8er
blazyngtrails
 
2020
AKAbolony
Posersk8er
FleX
3CG
blazyngtrails

Kung nais mong maging hindi nagpapakilala o tinanggal mula sa mga listahang ito, pakisabi sa akin. Huling na-update na 02-04-2024.

Nililikha ng tagahanga

Mag-ambag sa Legionnaire16-04-2020

Nilikha ni Master Edits

Legionnaire Generals Logo29-01-2020

Nilikha ni Instant-Shock

Nais mo bang isumite ang ilang nilalaman na nilikha ng tagahanga? I-email ako sa legi@legi.cc.

Paano tumulong

Walang pagsasalin sa Filipino na magagamit.